torsdag 26 januari 2012

Kort uppdatering


Det var ett tag sen jag skrev ett inlägg här. Senaste 4 månaderna har jag haft mycket att göra med det nya företaget och dessutom ägnat mer tid åt socialt umgänge och träning. Utvecklingen har mattats av sedan oktober och just nu trampar vi mest vatten i väntan på en bättre finanslösning med vår bank.

Min aktieportfölj har stått relativt stilla den med. France Telecom som är det största innehavet för närvarande har gått väldigt dåligt men jag behåller mina aktier där alltjämt eftersom inga fundamentalt katastrofala nyheter framkommit. Desto bättre har det gått för innehaven i Rautarukki och Outokompou.

Just nu känner jag mig ganska utarbetad och trött. Rullar vidare mest på vilja och jävlar anamma. Nästa delmål är att komma upp i 20 Msek i rullande årsomsättning i mitt nystartade bolag vilket borde uppnås någon gång i april. Då blir det en avkopplingsmånad i belöning innan det är dags att kämpa vidare mot 30 Msek vilket borde klaras av innan året är till ända.

Till sist lite sköna citat.

PETERS LAW
The creed of the sociopathic obsessive compulsive

1.If any thing goes wrong fix it. (To heck with Murphy!)
2.When given a choice-take both.
3.Multiple projects lead to multiple successes
4.Start at the top and work your way up
5.Do it by the book - But be the author!
6.When forced to compromise, ask for more
7.If you can't beat them, join them then beat them.
8.If it's worth doing, its got to be done right now.
9.If you can't win change the rules.
10.If you can't change the rules, then ignore them
11.Perfection is not an option.
12.When faced without a challenge, go out and make one.
13.No simple means begin again at one level higher.
14.Don’t walk when you can run.
15.Bureaucracy is a challenge to be conquered with a righteous attitude a tolerance for stupidity and a bulldozer when necessary.
16.When in doubt (think)
17.Patience is a virtue but persistence to the point of success is a blessing.
18.The squeaky wheel gets replaced.
19.The faster you move, the slower time passes, the longer you live.