torsdag 30 augusti 2012

Vardag


Den senaste tiden har varit lugnare än vanligt. Det måste varit ungefär två år sen jag hade så här lite att göra. Efter att ha jobbat mer eller mindre nonstop de senaste två åren med uppbyggnaden av dels fastighetsfirman i usa, dels mitt nya uppstartsprojekt i sverige känns det välbehövligt.

Det har haft sitt pris på flera sätt, jag har inte orkat träffa vänner särskilt ofta eller träna vilket jag tänkte försöka ta igen lite nu. Det är trevligt att catcha up med gamla vänner och komma i form igen.

Året framför mig ser ut att bli lite lugnare överlag, verksamheten sköter sig själv i allt högre grad tack vare en fantastisk personal och vd som tar hand om det dagliga arbetet. Fastighetsbolaget sköts av en fastighetsförvaltningsfirma och övrig business är såld eller utarrenderad.

Det enda som saknas nu är cash. Jag har i princip fått investera allt jag haft över i min verksamhet för att den skulle få chansen att växa till sig och bli självgående. Detta har medfört att de likvida medlen sinat och hela det egna kapitalet är uppbundet i mina verksamheter. Jag har ju visserligen så att jag klarar mig men det blir nog lite mer återhållsamt leverne detta året än normalt. Enligt mina projiceringar skall min gyllene höna börja värpa tillräckligt med ägg för att jag ska få del av dem om ca 1 år. När man vet att den ekonomiska frälsningen är såpass nära kan man utan problem hålla ut ett tag till på existensminimum.

Alltså, en tillvaro som är lite omvänd mot för något år sen; mer fritid, mindre pengar. Jag ska försöka uttnytja det till att ta tag i saker som legat orörda förut pga tidsbrist. Gå igenom och sortera papper, städa upp i arkiven, planera för framtiden och mycket annat. Kanske åka på någon resa.

Steg ett innan den nya vardagen kan börja på riktigt är dock att flytta hela företaget till nya lokaler. Vi har suttit på samma ställe i 4 år men nu har vi till slut vuxit ur vårt bo. Jag ser verkligen fram emot ett mysigt kontor där jag kan få lite lugn och ro, den senaste tiden har alla nästintill fått sitta på varandra för att få plats. Av någon anledning är bostadsrättsföreningar inte de snabbaste organen att ha att göra med så kvarnarna mal långsamt. Jag kan inte förstå hur man kan vara så oekonomisk. Att sitta på stora outhyrda lokaler och sen vänta månader med att ens besvara en förfrågan om att få hyra dem. Jag antar att när den ekonomiska nyttan inte gynnar en själv primärt så tar man det i lagom takt. Ack, det byråkratiska, inte-göra-mer-än-man-måste-för-dagen samhället. Ibland blir man överaskad dock, när man möter någon som faktiskt är lite handlingskraftig och för handlingen framåt i rask takt. Det hör dock till ovanligheterna.

Nåväl, medan man väntar på någonting får man försöka vara tidseffektiv och sysselsätta sig med någonting annat som man hade behövt göra framgent ändå.

lördag 18 augusti 2012

Uppdatering aktieportföljen

Så var denna sommaren snart till ända. Det blev en avkopplande semestermånad för mig med fokus på familjen och naturen. Nu när hösten nalkas så smyger driften att börja jobba och göra någonting av nytta sig på igen. Det var ett tag sedan jag uppdatera bloggen i allmänhet och min aktieportfölj i synnerhet därför tänkte jag här kort redogöra för hur mina aktier står sig.

Faktum är att aktieportföljen har utvecklats betydligt sämre än index senaste tiden. Delvis pga sjunkande aktiekurser men också pga låg eurokurs. Uppdaterade precis listan till höger med innehaven och deras procentuella andel av portföljen. Så här ser fördelningen ut idag:


  • France Telecom (35%)
  • Telefonica (15%)
  • Stora Enso (10%)
  • Rautarukki (10%)
  • Outokompu (10%)
  • RWE (4%)
  • Veolia (3%)

Till en början skall sägas att de största innehaven sedan en tid tillbaka är avyttrade. Den aktuella portföljen motsvarar endast ca 7% av mina totala tillgångar och eventuella värdeförändringar på innehaven påverkar mig inte nämnvärt varken ekonomiskt eller emotionellt. Däremot struntar jag givetvis inte i hur det går utan försöker vara investerad i innehav jag tror på. Skillnaden mot för två år sedan är att då utgjorde aktieportföljen närmare 70-80% av mina totala tillgångar. Det var då alltså av stor vikt att inte ha för mycket risk i portföljen som helhet. Idag har jag istället valt att ha en relativt hög risknivå på portföljen. Dvs de flesta innehaven kan klassas som så kallade turnaround case.  Mina tankar om innehaven:

France Telecom
Överlägset största innehavet, i princip det enda större innehavet som jag har behållit sedan flera år tillbaka. Jag har löpande skummat kvartalsrapporterna och tycker mig inte finna några större hot mot bolagets huvudsakliga verksamhet. Nedgången beror i min mening på dels intåget av en ny konkurrent på franska marknaden som pressar priserna, dels eurokrisen i allmänhet, dels den låga tillväxten. Bolaget genererar dock goda kassaflöden vilka de delar ut. Jag föredrar att bolagen delar ut kassaflödet framför ofta värdeförstörande företagsköp.  Den största risken som jag ser med denna investering är ny teknik som förändrar förutsättningar för telekomoperatörernas intäkter generellt. Det är en risk jag tagit och får leva med. Min personliga gissning är att marknaden överdriver riskerna med eurokrisen/konkurrenter/låg tillväxt men däremot underdriver riskerna med kommande teknikskiften som "över en natt" kan undergräva telekombolagens lönsamhet. Min investering ligger ungefär minus 15% här.

Telefonica
Här gör jag ungefär samma analys som med France Telecom med den skillnaden att Telefonica har betydligt svagare finanser. Därmed är innehavet hälften så stort. Bolaget ställde nu senast in årets utdelningar. Detta för att eurokrisen gjort det äventyrligare att lyckas återfinansiera sina lån och bolaget är så pass belånat att just återfinansieringen är en betydande risk i en kapitalstram miljö. Min investering ligger ca minus 25% här.

Stora Enso
Här har jag inte gjort någon detaljerad analys utan förlitar mig på att bolagets relativt stabila intäkter skall lyckas generera okej vinster framöver. Det verkar som att vinsterna svänger betydligt från år till år men bolaget gör fortfarande positiva resultat och risken för nyemission tycks överkomlig. Sedan är det ju ett av världens äldsta bolag med anor från 1200-talet. De borde kunna överleva ett par år till tycker jag:) Jag ligger plus ca 5% här.

Outokompu/Rautarukki
Två bolag som säljer en produkt som vi garanterat kommer att fortsätta använda oss av här i världen nämligen stål. Marknaden för stål verkar vara väldigt cyklisk och resultaten skiftar kraftigt. Jag har här bettat på att bolagen överlever nuvarande kris och kommer ut på andra sidan med kraftigt ökande resultat. Det finns givetvis en betydande risk att båda eller endera bolaget hamnar i svårigheter och behöver göra nyemissioner.  Jag bedömer risken att båda bolagen går i konkurs och hela min investering går om intet till någonstans runt 20%. Om de klarar sig däremot så gissar jag att kursuppgången bör bli minst ca 200% på lite sikt. Med andra ord, jag spelar gärna rysk roulette med 1% av min förmögenhet under dessa väldigt godtyckligt uppskattade förutsättningarna. I nuläget ligger jag back ca 30% i dessa innehav.

RWE och Veolia
Turnaround case. Håller ingen större koll på utvecklingen men de verkar inom brancher där efterfrågan garanterat är beständig. Här ligger jag back ca 40% och behåller med risk för total förlust eller återhämtning på sikt.

Jag vill återigen poängtera att denna portfölj inte är någon jag skulle rekommendera till någon som investerar sitt totala kapital i aktier. Det är innehav som inte bör uppgå till mer än ca 10-20% av en större portfölj där grundbultarna är betydligt stabilare. 

Mitt val har nu varit att lägga merparten av mina ägg i dels mitt eget företag som jag kan styra med järnhand för att parera risker och påverka utvecklingen i. Dels i en fastighetsportfölj. Fastigheterna har den fördelen gentemot aktier att de inte kan gå i konkurs genom dåraktig ledning eller ändrade marknadsförhållanden. Det värsta som kan hända är att de brinner upp men eftersom jag har spritt äggen i en mängd olika fastigheter så kan ett uppbrunnet eller på annat sätt "förstört" objekt endast erodera ca 4% av hela fastighetsportföljen. 

Mina totala tillgångar fördelas i dagens läge på ungefär följande vis:
Privatägda bolag (45%)
Fastigheter (45%)
Aktier, likvida medel (10%)

Finansieringen av de totala tillgångarna ser ut ungefär så här:
Eget kapital (80%)
Bundna lån (5%) 
Rörliga lån (15%)