måndag 9 maj 2011

Diamyd-fällan

Många småsparare har förlorat mycket pengar, många har varit belånade. Vissa har förlorat miljoner.

Det är tråkigt tycker jag. Förhoppningsbolag som diamyd är bara att glömma om man vill bygga långsiktiga förmögenheter. Det viktigaste är som tidigare nämnts att aldrig förlora pengar. Visst även med stabila storbolag finns risken, se på BP. Därför ska man aldrig lägga alla äggen i samma korg.

Den fördelningen jag har just nu är ca 1/3 av kapitalet i aktier, 1/3 i fastigheter och 1/3 i mina egna privatägda bolag. Varje tredjedel är i sin tur uppdelad i många olika delar, t.ex. består fastighetsportföljen av några dussin objekt, aktierna är några dussin likaså och de egna bolagen är i dagsläget tvenne.


Några affärer har gjorts i veckan.


Sålt hela innehavet i Verizon, till ca 20% vinst.

Sålt 20% av Sanofi-Aventis till ca 10% vinst.

Sålt hela Dell innehavet till 0% vinst.

Sålt hela Eni innehavet till 5% vinst.


Anledningen till försäljningarna är att jag har bättre alternativinvesteringar som kommer att generera mer avkastning på både kort och lång sikt. Tycker faktiskt inte att något av ovanstående bolag är övervärderat, snarare är de något undervärderade fortfarande.